Vakantie

Het is prettig om een overzicht te hebben van de vrije dagen per schooljaar. Enkele Nederlandse vakantiemomenten zijn:

• Herfstvakantie
• Kerstvakantie
• Voorjaarsvakantie
• Pasen
• Meivakantie
• Hemelvaart
• Pinksteren
• Zomervakantie

Denk ook aan:

• Studiedagen
• Schoolkamp / schoolreis
• Hoe kunnen ouders speciaal verlof aanvragen en wat zijn hiervoor de voorwaarden?