Regels

Hier kunnen praktische tips worden verzameld, bijvoorbeeld over:

• Schooltijden
• Halen en brengen van kinderen; wat zijn de regels en waar dienen ouders op te letten? (mogen ouders in de klas of blijven ze buiten de school)
• Parkeerbeleid, hoe kunnen ouders hun kind veilig naar school brengen
• Is er een continurooster of dienen ouders hun kind tussen de middag op te halen / ergens onder te brengen? Welke oplossingen zijn hiervoor beschikbaar?
• Hoe werkt het met gymnastiek? Wat zijn bijvoorbeeld de kledingvoorschriften? Op welke locatie vindt dit plaats?
• Bestaan er schoolshirts?
• Zijn er abonnementen op schooldrinken?
• Eventuele voedselvoorschriften (geen snoep in de klas, etc)
• Bestaat er een rooster voor overblijfouders?
• Worden er ouders aangewezen als klassenouders?

etcetera