Ouderbijdrage

Welke contributie betalen ouders voor het onderwijs van hun kind? Is dit inkomensafhankelijk? Wat is de hoogte van de contributie bij 1, resp. 2, 3 of meer kinderen? Wat wordt hier zoal van bekostigd? Hoe wordt de ouderbijdrage vastgesteld? Is automatische incasso mogelijk? Is gespreide betaling mogelijk? Geeft de school een jaarbegroting en een financieel verslag? Een link hiernaar kan op deze pagina worden toegevoegd.