Ouders

In dit menu kan praktische informatie gegeven worden. Bijvoorbeeld: Wat verwacht de school van ouders?

• Hoe kunnen ouders meebeslissen over schoolzaken?
• Kunnen ouders bijdragen aan het programma?
• Welk type activiteiten zijn er waaraan ouders kunnen meedoen?

Te denken valt aan: voorlezen, luizen pluizen, helpen schoonmaken in de klas, klaarover activiteiten, hulp bij sportdagen, thematische commissies en organisaties.