LVS

Hier kan een omschrijving komen van de manieren waarop een school de voortgang van kinderen bijhoudt.

• Is er een (digitaal) LeerlingVolgsySteem [LVS]? Zo ja, welk?
• Op welke wijze wordt geregistreerd? Toetsen? Eindtoetsen? Examens? Digitaal platform?
• Dient een kind cijfers te halen of zijn er andere typen beoordelingen?
• Hoe wordt gedrag en de algemene voortgang aan de ouders (en het kind) teruggekoppeld?
• Hoe wordt getoetst voor het voortgezet onderwijs?