In de praktijk

Voor wie zich wil verdiepen in de school en de algemene gang van zaken, is deze pagina een 'must'. Te denken valt aan:

• Een beknopte omschrijving van een dag op de school
• Zijn er speciale momenten op een dag?
• De visie van de school op het kind. Wat wordt van het kind verwacht?
• De rol van de leerkracht. Wat wordt van de leerkrachten verwacht?
• De rol van de ouders. Wat wordt van de ouders verwacht?
• Maakt de school gebruik van materialen of methodes?
• Zitten er meerdere groepen / leeftijden in een klaslokaal?
• Is er rust en orde of heerst er een prettige chaos?
• Zijn er vieringen? Sinterklaas? Kerst? Carnaval? Suikerfeest? Verjaardagen?