Buitenschoolse activiteiten

Zijn er naast de schoolse activiteiten ook andere activiteiten? Te denken valt aan:

• Sport en spel-dagen
• Vieringen zoals week-, maand- of kwartaalvieringen
• Muziekvoorstellingen
• Tentoonstellingen
• Excursies
• Schoolreis / schoolkamp
• Benefiet-acties, sponsorlopen, bazaars, etc.