Onderwijs

In Nederland komen verschillende typen onderwijs voor. Te denken valt aan Dalton, Democratisch, Jenaplan, Klassikaal, Modulair, Montessori, Vrije School, etcetera.

Het is nuttig om te vermelden dat de school 'erkend' is door organisaties of verenigingen om formeel als zodanig naar buiten te kunnen treden.

Op deze pagina kan een link worden toegevoegd naar het schoolplan, bijvoorbeeld naar een pdf-downloadbestand.