Kinderen

Op deze pagina kan informatie komen over de schoolregels voor de kinderen. In eenvoudige taal kan worden uitgelegd waaraan ieder zich binnen de school dient te houden. Bijvoorbeeld:

• We luisteren naar elkaar en naar de juf of meester.
• We zijn vriendelijk tegen elkaar, houden rekening met elkaar en maken elkaar niet verdrietig.
• Als je er anders uitziet of praat, is dat niet erg.
• Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan zeg je dit tegen de juf of meester. Dit is niet klikken.
• We lossen ruzies op de volgende manieren op: ...

etcetera.
Het is prettig om de regels van de school ergens te plaatsen, zodat zowel ouders als kinderen hiervan op de hoogte kunnen zijn.