Organisatie

Hier plaatst u een tekst over de organisatie. Is het een vereniging? Is er een directeur? Is er een bestuur? Hoe vaak vergadert het bestuur? Is er een medezeggenschapsraad? Een ledenraad? Hoe vaak worden algemene ledenvergaderingen gehouden? Welke functies hebben deze organen? Uit hoeveel leerkrachten bestaat het docententeam? Zijn er speciale vakdocenten? Zijn er specialisten in de school werkzaam? Zijn er werkgroepen of coördinatoren?

U kunt een link toevoegen naar de statuten.

Wanneer u besluit om namen bij de functies toe te voegen, hou er rekening mee dat dit regelmatig geüpdatet dient te worden.