Functies

Welke officiële organen en functies zijn er binnen de school? Te denken valt aan:

• Bestuur + omschrijving
• Ledenraad + omschrijving
• Medezeggenschapsraad + omschrijving
• Bestaat er een vriendenclub van de school? Wat organiseert deze zoal?
• Klassenouders + omschrijving
• Commissies + omschrijving
• Hulp in de klas + omschrijving
• Verkeersbrigadiers / klaarovers
• etc.